top of page

Støtte til jenters skolegang i Uganda


For hver «Smak av verden» meny som selges på Huset går 10 kroner til en organisasjon i Uganda som jobber for likestilling og jenters skolegang.


Huset har fokus på miljø og bærekraft, og mener at veien dit er gjennom kunnskap. Et lite bidrag fra oss kan utgjøre en stor forskjell for mennesker som ikke har de samme mulighetene for utdanning og læring.Menyen som vi kaller «Smak av verden» er et resultat av Hege og Stevens reise rundt jorden i 2015-2016. Da besøkte de Uganda, og ble forelsket i landet.


HVA SKJER PÅ HUSET

bottom of page